Voksne og syn

Øyne er i stadig endring, og som resten av kroppen, vil øynene påvirkes av økt alder. Det er derfor viktig med jevnlig synsundersøkelser for å følge med på utvikling, og oppdage endringer som kan indikere øyesykdommer.

I dagens samfunn er man avhengig av godt syn på avstand og nær for å fungere godt i hverdagen. Over 70% av sanseinntrykkene våre kommer gjennom synssansen, det er derfor viktig at denne optimaliseres. Mange timer foran skjerm daglig, enten pc skjerm eller smarttelefon, kan gjøre at selv små avvik i synsstyrke vil kunne gi plager i form av uklart syn og hodepine. Et krevende trafikkbilde i en storby med vestlig regnfullt høstmørke gir også behov for best mulig syn ved bilkjøring. Undersøkelse av synet hvert andre år anbefales for å følge med på endringer. Man kan korrigeres med briller eller kontaktlinser, eller en kombinasjon. Finner vi noe som er unormalt i forhold til et friskt øye, har vi godt samarbeid med øyelege Richard Von Volkmann som holder til i andre etasje i samme bygg.

Når synet blir dårligere.

Ikke alle øyne fungerer optimalt. Man kan ha stor skjelevinkel eller stor nystagmus som gjør at synet ikke utvikles normalt. Skader på øyne fra ulykker eller følger av øyesykdommer kan også gi redusert syn. Vi blir stadig eldre, og tilfeller av øyesykdommer øker med alderen. Aldersrelatert makuladegenerasjon (også kalt forkalkning) kan gi skader på synet, og gi problemer med lesing. Grønn stær kan også gi skader på synet som kan gjøre det vanskeligere med orientering, enten nært eller avstand. MS (multiple sclerose) kan gi økt grad av lysømfintlighet. I slike tilfeller vil ikke vanlige briller hjelpe optimalt, og man vil kunne ha behov for spesialoptikk. Vi har med vår spesialkompetanse her på huset mulighet til tilpasse hjelpemidler for svaksynte, og bidra til kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen der det er behov for det.